Quy trình mua bán nhà đất

Quy trình thủ tục mua bán nhà đất. Thông thường khi giao dịch nhà đất, thì bên bán " bên chuyển nhượng" và bên mua "Bên nhận chuyển nhượng" phải diễn ra các bước sau: Bước 1: Đặt cọc, sau khi hai bên thỏa thuận được về giá và phương thức thanh toán, hai
Thông thường khi giao dịch nhà đất, thì bên bán " bên chuyển nhượng" và bên mua "Bên nhận chuyển nhượng" phải diễn ra các bước sau:

Bước 1: Đặt cọc, sau khi hai bên thỏa thuận được về giá và phương thức thanh toán, hai bên tiến hành làm thỏa thuận đặt cọc về việc mua bán bất động sản nói trên, nội dung của thỏa thuận đặt cọc  này ghĩ rõ giá trị của hợp đồng, phương thức và thời gian thanh toán, quyền lợi trách nhiệm của các bên... Thường về giá trị đặt cọc khoảng từ 5-10% trên tổng giá trị mua bán bất động sản nói trên, hoặc hai bên tự thỏa thuận. "Kinh nghiệm đặt cọc càng nhiều thì giao dịch càng được đảm bảo.

Bước 2: Ký hợp đồng mua bán "Hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng" Hợp đồng mua bán được nhà nước soạn thảo mẫu sẵn, bên mua và bên bán sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mua bán này cho công chứng viên để soạn thảo hợp đồng. Đối với người mua thì cung cấp: Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, đối với người bán thì cung cấp: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tờ khai lệ phí trước bạ, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu và " Giấy đăng ký kết hôn, nếu là tài sản của vợ chồng hoặc giấy chứng nhận tài sản riêng, di chúc, khước từ tài sản..."

Bước 3: Đóng thuế thu nhập cá nhân, và thuế trước bạ, hai bên tiến hành kê khai đóng thuế tại cơ quan thuế, bên bán kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân, bên mua kê khai đóng thuế trước bạ. Thuế thu nhập cá nhân của người bán bất động sản được tính 1 trong 2 cách:
Cách 1: Đóng thuế thu nhập cá nhân = 25%/giá trị chênh lệch của việc chuyển nhượng nếu có, và phải chứng minh được bằng hóa đơn chứng từ, hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp chênh lệch giá bán bị âm thì thuế thu nhập được tính là 2%/tổng giá trị mua bán.
Cách 2: Đóng thuế thu nhập cá nhân = 2%/giá trị của hợp đồng mua bán. Nếu giá bán bất động sản nói trên thấp hơn khu giá nhà nước quy định thì thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính là 2% của giá trị nhà nước áp. Giá nhà bằng giá đất + giá trị tài sản gắn liền với đất.
Thuế trước bạ do người mua đóng = 0,5%/giá trị mà nhà nước quy định Giá nhà bằng giá đất + giá trị tài sản gắn liền với đất.
Thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ cùng kê khai một thời điểm, và cùng đóng 1 thời điểm, thời gian đóng thuế khoảng 7 ngày làm việc.

Bước 4: Đăng bộ, sau khi công chứng mua bán và tiến hành đóng thuế xong thì bên mua " bên nhận chuyển nhượng tiến hành thủ tục đăng bộ" Nếu cấp nhận hiện trạng cũ thì mất 15-20 ngày làm việc, nếu làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng thì mất từ 30-45 ngày làm việc.
Nếu tài sản là nhà thì đóng thuế trước đăng bộ sau, nếu là đất thì đăng bộ trước đóng thuế sau.

Sale@masteri-thao-dien.com
0989214299